TIJD uitvaartBegeleiding | passend afscheid

TIJD uitvaartBegeleiding werkt samen met De Laatste Eer Drachten. Zie www.dle-drachten.nl of bel 0512-515 827.

Soms is de TIJD gekomen om afscheid van iemand te nemen, hoe verdrietig ook. Wij nemen de TIJD om er samen met jou een passend afscheid van te maken.

TIJD uitvaartBegeleiding is een onafhankelijke uitvaartonderneming. Samen met jou nemen we alle TIJD en hebben we alle TIJD om vorm te geven aan een passend afscheid. Wij willen graag dat je in het afscheid de overledene herkent en dat de plaats van het afscheid, sfeer, muziek, bloemen en kist een geheel zijn.

We kunnen je natuurlijk inspireren met ideeën en voorbeelden, maar denken dat het waardevoller is wanneer we zoveel mogelijk aansluiten bij de wensen die bij jezelf vandaan komen. We willen dit proces graag Begeleiden, zodat het klopt, zodat het past, zodat het eigen is en zodat het een passend afscheid wordt.

Als het moment nog niet daar is, maar je vindt het prettig om alvast na te denken over je eigen afscheid, dan gaan we graag met je in gesprek. Dit is geheel vrijblijvend en kosteloos.

Nathalie de Vries
Mr. P.J. Troelstraweg 88
8917 CS Leeuwarden
06-29023236
nathalie@TIJDuitvaartBegeleiding.nl