afscheid van een kind, afscheid van jouw kind

TIJD uitvaartBegeleiding werkt samen met De Laatste Eer Drachten. Zie www.dle-drachten.nl of bel 0512-515 827.

Soms zou je willen dat je kunt zeggen dat je niet weet hoe het is. Dat je niet weet hoe het is om afscheid
te nemen van je eigen kind.

Ik kan wél zeggen hoe ik het vind en vond om afscheid te nemen van mijn kind. Misschien vind je het fijn
om te weten dat je niet alleen staat in je ervaring. Ik kan je Begeleiden bij het afscheid nemen van jouw kind.

Soms zou je willen zeggen ‘ik wil je Begeleiden zodat het klopt, zodat het past, zodat het eigen is en zodat
het een passend afscheid wordt’.

Echt mooie woorden, maar jij & ik weten dat afscheid nemen van je kind nooit zal kloppen, dat het nooit echt past.
Maar laten we ervoor zorgen dat het wél eigen is en dat het daardoor een passend afscheid is van jouw kind ♡

Nathalie

Nathalie de Vries
Mr. P.J. Troelstraweg 88
8917 CS Leeuwarden
06-29023236
nathalie@TIJDuitvaartBegeleiding.nl