TIJD uitvaartBegeleding | in memoriam

TIJD uitvaartBegeleiding werkt samen met De Laatste Eer Drachten. Zie www.dle-drachten.nl of bel 0512-515 827.

Wij kunnen voor jou of met jou een in memoriam schrijven, eentje mét roem en randjes ♡

Ek yn it frysk, as dit de taal fan jim hert is ♡

Nathalie de Vries
Mr. P.J. Troelstraweg 88
8917 CS Leeuwarden
06-29023236
nathalie@TIJDuitvaartBegeleiding.nl