geboren om afscheid te nemen

Wanneer je kindje veel te vroeg geboren wordt, moet je afscheid nemen.

Afscheid van je verwachtingen & van je dromen.

Om goed afscheid te kunnen nemen, kan het je helpen om je kindje te zien.
Er zijn verschillende manieren om je zoon of dochter zo mooi mogelijk tot zijn
of haar recht te laten komen. De watermethode is er daar een van.
TIJD uitvaartBegeleiding kan je hierbij Begeleiden.

Het fijne van de watermethode is dat

❥ de baby zijn of haar natuurlijke houding aanneemt, de foetushouding

❥ de huid lichter wordt, ook als het kindje donker kleurde bij de geboorte

❥ vervorming van het lichaampje achterwege blijft

❥ je hele mooie foto’s kunt (laten) maken van je zoon of dochter

Nathalie de Vries
Mr. P.J. Troelstraweg 88
8917 CS Leeuwarden
06-29023236
nathalie@TIJDuitvaartBegeleiding.nl