TIJD uitvaartBegeleiding

vandaag begraaf ik jou in mij | niet in de aarde, niet in die kist

niet bij die bomen in de ochtendmist | daar ben jij niet, jij bent veilig in mij

vandaag begraaf ik jou in mij | niet bij die steen daar in die lange rij

al die oude namen, daar hoor jij niet bij | nee vandaag begraaf ik jou in mij

dan kan ik met je praten en antwoord geven | dan blijf jij leven in mijn leven

hier neem m’n ogen en kijk met mij | neem m’n voeten en loop met mij

we gaan naar huis nu wij allebei | vanaf vandaag leef jij in mij

vandaag begraaf ik jou in mij | ‘k zal je niet zoeken waar jij niet bent

blijf maar bij ons hier, waar je iedereen kent | jouw plaats aan tafel hou ik voor je vrij

we zullen lachen en weer plannen maken | ‘k zal met je slapen en met jou ontwaken

hier neem m’n mond en lach met mij | neem mijn handen en voel met mij

wat je nog doen wou doe ik erbij | vanaf vandaag leef jij in mij

haal weg dat kruis en al die witte bloemen | verscheur die krant waarin ze jouw naam noemen

hier neem mijn ogen en kijk met mij | neem m’n hart en leef met mij

want jouw dood is nu voorbij, vanaf vandaag leef jij in mij | ‘k zal 2 levens leven met jou in mij

Belinda Meuldijk | vanaf vandaag

We Begeleiden je graag bij het vormgeven & organiseren van een uitvaart | afscheid | begrafenis | crematie | bijvoorbeeld in Leeuwarden | Franeker | Harlingen | Terschelling| Makkum | Stavoren | Bolsward | Sneek | Lemmer | Terherne | Joure | Langweer | Heerenveen | Wolvega | Gorredijk | Drachten | Surhuisterveen | Bergum | Steenwijk | Giethoorn | Meppel | Goingarijp | Ameland | Broek | Akkrum | Texel | Grou | Terkaple | Oppenhuizen | Offingawier | Haskerhorne | Oudehaske | Schiermonnikoog | Oranjewoud | Sint Nicolaasga | Woudsend | Aldeboarn | Heeg | Langezwaag | Katlijk | Vlieland ♡

Nathalie de Vries
Mr. P.J. Troelstraweg 88
8917 CS Leeuwarden
06-29023236
nathalie@TIJDuitvaartBegeleiding.nl